Kim T2

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Kim xăm đầu đạn T2 1235RM đi bóng ngang

Kim xăm đầu đạn T2 1235RM đi bóng ngang

0 vnđ Trước thuế: 0 vnđ
0

Kim xăm T2 1235RM chuyên dụng đi bóng, vào màu mảng lớn cho anh em Artist yêu thích quạt chả - Kim .....

Kim đầu đạn T2 11M1 đi bóng ngang

Kim đầu đạn T2 11M1 đi bóng ngang

0 vnđ Trước thuế: 0 vnđ
0

Kim đầu đạn T2 11M1 đi bóng ngang Trên cả tuyệt vời nhé!!! Sự kết hợp hoàn hảo giữa Pen.....

Kim đầu đạn T2 11RL đi nét

Kim đầu đạn T2 11RL đi nét

0 vnđ Trước thuế: 0 vnđ
0

Kim đầu đạn T2 11RL đi nét Trên cả tuyệt vời nhé!!! Sự kết hợp hoàn hảo giữa Pen T2 và.....

Kim đầu đạn T2 11RM đi bóng ngang

Kim đầu đạn T2 11RM đi bóng ngang

0 vnđ Trước thuế: 0 vnđ
0

Kim đầu đạn T2 11RM đi bóng ngang Trên cả tuyệt vời nhé!!! Sự kết hợp hoàn hảo giữa Pen T.....

Kim đầu đạn T2 11RS đi bóng tròn

Kim đầu đạn T2 11RS đi bóng tròn

0 vnđ Trước thuế: 0 vnđ
0

Kim đầu đạn T2 11RS đi bóng tròn Trên cả tuyệt vời nhé!!! Sự kết hợp hoàn hảo.....

Kim đầu đạn T2 13M1 đi bóng ngang

Kim đầu đạn T2 13M1 đi bóng ngang

0 vnđ Trước thuế: 0 vnđ
0

Kim đầu đạn T2 13M1 đi bóng ngang Trên cả tuyệt vời nhé!!! Sự kết hợp hoàn hảo giữa Pen.....

Kim đầu đạn T2 13RM đi bóng ngang

Kim đầu đạn T2 13RM đi bóng ngang

0 vnđ Trước thuế: 0 vnđ
0

Kim đầu đạn T2 13RM đi bóng ngang Trên cả tuyệt vời nhé!!! Sự kết hợp hoàn hảo giữa Pen.....

Kim đầu đạn T2 14RS đi bóng tròn

Kim đầu đạn T2 14RS đi bóng tròn

0 vnđ Trước thuế: 0 vnđ
0

Kim đầu đạn T2 14RS đi bóng tròn Trên cả tuyệt vời nhé!!! Sự kết hợp hoàn hảo giữa.....

Kim đầu đạn T2 15RM đi bóng ngang

Kim đầu đạn T2 15RM đi bóng ngang

0 vnđ Trước thuế: 0 vnđ
0

Kim đầu đạn T2 15RM đi bóng ngang Trên cả tuyệt vời nhé!!! Sự kết hợp hoàn hảo giữa Pen.....

Kim đầu đạn T2 19RM đi bóng ngang

Kim đầu đạn T2 19RM đi bóng ngang

0 vnđ Trước thuế: 0 vnđ
0

Kim đầu đạn T2 19RM đi bóng ngang Trên cả tuyệt vời nhé!!! Sự kết hợp hoàn hảo giữa Pen.....

Kim đầu đạn T2 3B3 Rải hạt

Kim đầu đạn T2 3B3 Rải hạt

0 vnđ Trước thuế: 0 vnđ
0

Kim đầu đạn T2 3B3 rải hạt Trên cả tuyệt vời nhé!!! Sự kết hợp hoàn hảo giữa Pen T2 và .....

Kim đầu đạn T2 3B4 - Rải hạt đi bóng

Kim đầu đạn T2 3B4 - Rải hạt đi bóng

0 vnđ Trước thuế: 0 vnđ
0

Kim đầu đạn T2 3B4 rải hạt Cấu tạo bởi 4 đầu kim 3RL siêu nhỏ - 12 Kim rải hạt sắc nét tu.....

Kim đầu đạn T2 3B5 Rải hạt, đánh bóng
0

Kim đầu đạn T2 3B5 rải hạt Cấu tạo bởi 5 kim 3RL siêu nhỏ, tổng 15 kim cho hiệu ứng rải h.....

Kim đầu đạn T2 5M1 đi bóng ngang

Kim đầu đạn T2 5M1 đi bóng ngang

0 vnđ Trước thuế: 0 vnđ
0

Kim đầu đạn T2 5M1 đi bóng ngang Trên cả tuyệt vời nhé!!! Sự kết hợp hoàn hảo giữa Pen T2.....

Kim đầu đạn T2 5RL đi nét

Kim đầu đạn T2 5RL đi nét

0 vnđ Trước thuế: 0 vnđ
0

Kim đầu đạn T2 5RL đi nét Trên cả tuyệt vời nhé!!! Sự kết hợp hoàn hảo giữa Pen T2 và .....

Kim đầu đạn T2 5RS đi bóng tròn

Kim đầu đạn T2 5RS đi bóng tròn

0 vnđ Trước thuế: 0 vnđ
0

Kim đầu đạn T2 5RS đi bóng tròn Trên cả tuyệt vời nhé!!! Sự kết hợp hoàn hảo .....

Kim đầu đạn T2 7M1 đi bóng ngang

Kim đầu đạn T2 7M1 đi bóng ngang

0 vnđ Trước thuế: 0 vnđ
0

Kim đầu đạn T2 7M1 đi bóng ngang Trên cả tuyệt vời nhé!!! Sự kết hợp hoàn hảo giữa Pen .....

Kim đầu đạn T2 7RL đi nét

Kim đầu đạn T2 7RL đi nét

0 vnđ Trước thuế: 0 vnđ
0

Kim đầu đạn T2 7RL đi nét Trên cả tuyệt vời nhé!!! Sự kết hợp hoàn hảo giữa Pen T2 và .....

Kim đầu đạn T2 7RM đi bóng ngang

Kim đầu đạn T2 7RM đi bóng ngang

0 vnđ Trước thuế: 0 vnđ
0

Kim đầu đạn T2 7RM đi bóng ngang Trên cả tuyệt vời nhé!!! Sự kết hợp hoàn hảo giữa P.....

Kim đầu đạn T2 7RS đi bóng tròn

Kim đầu đạn T2 7RS đi bóng tròn

0 vnđ Trước thuế: 0 vnđ
0

Kim đầu đạn T2 7RS đi bóng tròn Trên cả tuyệt vời nhé!!! Sự kết hợp hoàn hảo giữa .....

Kim đầu đạn T2 9M1 đi bóng ngang

Kim đầu đạn T2 9M1 đi bóng ngang

0 vnđ Trước thuế: 0 vnđ
0

Kim đầu đạn T2 9M1 đi bóng ngang Trên cả tuyệt vời nhé!!! Sự kết hợp hoàn hảo giữa Pen .....

Kim đầu đạn T2 9RL đi nét

Kim đầu đạn T2 9RL đi nét

0 vnđ Trước thuế: 0 vnđ
0

Kim đầu đạn T2 9RL đi nét Trên cả tuyệt vời nhé!!! Sự kết hợp hoàn hảo giữa Pen T2 và .....

Kim đầu đạn T2 9RM đi bóng ngang

Kim đầu đạn T2 9RM đi bóng ngang

0 vnđ Trước thuế: 0 vnđ
0

Kim đầu đạn T2 9RM đi bóng ngang Trên cả tuyệt vời nhé!!! Sự kết hợp hoàn hảo giữa Pen T2.....

Kim đầu đạn T2 9RS đi bóng tròn

Kim đầu đạn T2 9RS đi bóng tròn

0 vnđ Trước thuế: 0 vnđ
0

Kim đầu đạn T2 9RS đi bóng tròn Trên cả tuyệt vời nhé!!! Sự kết hợp hoàn hảo giữa .....

Chào mừng đến với CMC Tattoo Supply - Cung cấp, phân phối vật tư thiết bị ngành xăm hình chuyên nghiệp

------------o0o------------

  • Hãy like fanpage của CMC Tattoo Supply: