Ngòi xăm

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Ngòi nhựa Gold Shark 11F

Ngòi nhựa Gold Shark 11F

60.000 vnđ Trước thuế: 60.000 vnđ
0

Vật dụng dùng để dẫn mực tới đầu mũi kim xăm Ngòi nhựa Gold Shark 11F được sử dụng ch.....

Ngòi nhựa Gold Shark 11R

Ngòi nhựa Gold Shark 11R

60.000 vnđ Trước thuế: 60.000 vnđ
0

Ngòi Gold Shark  dùng để dẫn mực tới đầu mũi kim xăm Chất liệu: Nhựa Ngòi nhựa.....

Ngòi nhựa Gold Shark 13F

Ngòi nhựa Gold Shark 13F

60.000 vnđ Trước thuế: 60.000 vnđ
0

Ngòi Gold Shark dùng để dẫn mực tới đầu mũi kim xăm Chất liệu: Nhựa Ngòi nhựa Gold .....

Ngòi nhựa Gold Shark 15F

Ngòi nhựa Gold Shark 15F

60.000 vnđ Trước thuế: 60.000 vnđ
0

Ngòi Gold Shark dùng để dẫn mực xăm tới đầu mũi kim xăm Chất liệu: Nhựa Ngòi nhựa G.....

Ngòi nhựa Gold Shark 3R

Ngòi nhựa Gold Shark 3R

60.000 vnđ Trước thuế: 60.000 vnđ
0

Ngòi Gold Shark dùng để dẫn mực tới đầu mũi kim xăm Chất liệu: Nhựa Ngòi nhựa Gold .....

Ngòi nhựa Gold Shark 5F

Ngòi nhựa Gold Shark 5F

60.000 vnđ Trước thuế: 60.000 vnđ
0

Ngòi Gold Shark dùng để dẫn mực tới đầu mũi kim xăm Chất liệu: Nhựa Ngòi nhựa Gold .....

Ngòi nhựa Gold Shark 5R

Ngòi nhựa Gold Shark 5R

60.000 vnđ Trước thuế: 60.000 vnđ
0

Ngòi Gold Shark dùng để dẫn mực tới đầu mũi kim xăm Chất liệu: Nhựa Ngòi nhựa Gold .....

Ngòi nhựa Gold Shark 7F

Ngòi nhựa Gold Shark 7F

60.000 vnđ Trước thuế: 60.000 vnđ
0

Ngòi Gold Shark dùng để dẫn mực tới đầu mũi kim xăm Chất liệu: Nhựa Ngòi nhựa Gold .....

Ngòi nhựa Gold Shark 7R

Ngòi nhựa Gold Shark 7R

60.000 vnđ Trước thuế: 60.000 vnđ
0

Ngòi Gold Shark dùng để dẫn mực tới đầu mũi kim xăm Chất liệu: Nhựa Ngòi nhựa Gold .....

Ngòi nhựa Gold Shark 9F

Ngòi nhựa Gold Shark 9F

60.000 vnđ Trước thuế: 60.000 vnđ
0

Ngòi Gold Shark dùng để dấn mực tới đầu mũi kim xăm Chất liệu: Nhựa Ngòi nhựa Gold .....

Ngòi nhựa Gold Shark 9R

Ngòi nhựa Gold Shark 9R

60.000 vnđ Trước thuế: 60.000 vnđ
0

Ngòi Gold Shark dùng để dẫn mực tới đầu mũi kim xăm Chất liệu: Nhựa Ngòi nhựa Gold .....

Ngòi nhựa trong 11F

Ngòi nhựa trong 11F

60.000 vnđ Trước thuế: 60.000 vnđ
0

Ngòi dùng để dẫn mực xăm tới đầu mũi kim xăm Chất liệu: Nhựa trong Ngòi nhựa trong .....

Ngòi nhựa trong 11R

Ngòi nhựa trong 11R

60.000 vnđ Trước thuế: 60.000 vnđ
0

Ngòi dùng để dẫn mực xăm tới đầu mũi kim xăm Chất liệu: Nhựa trong Ngòi nhựa trong .....

Ngòi nhựa trong 13F

Ngòi nhựa trong 13F

60.000 vnđ Trước thuế: 60.000 vnđ
0

Ngòi dùng để dẫn mực xăm tới đầu mũi kim xăm Chất liệu: Nhựa trong Ngòi nhựa trong .....

Ngòi nhựa trong 15F

Ngòi nhựa trong 15F

60.000 vnđ Trước thuế: 60.000 vnđ
0

Ngòi dùng để dẫn mực xăm đến đầu mũi kim xăm Chất liệu: Nhựa trong Ngòi nhựa t.....

Ngòi nhựa trong 3R

Ngòi nhựa trong 3R

60.000 vnđ Trước thuế: 60.000 vnđ
0

Ngòi dùng để dẫn mực xăm đến đầu mũi kim xăm Chất liệu: Nhựa trong Ngòi nhựa t.....

Ngòi nhựa trong 5F

Ngòi nhựa trong 5F

60.000 vnđ Trước thuế: 60.000 vnđ
0

Ngòi dùng để dẫn mực xăm tới đầu mũi kim xăm Chất liệu: Nhựa Ngòi nhựa trong 5F đượ.....

Ngòi nhựa trong 5R

Ngòi nhựa trong 5R

60.000 vnđ Trước thuế: 60.000 vnđ
0

Ngòi dùng để dẫn mực xăm tới đầu mũi kim xăm Chất liệu: Nhựa trong Ngòi nhựa trong .....

Ngòi nhựa trong 7F

Ngòi nhựa trong 7F

60.000 vnđ Trước thuế: 60.000 vnđ
0

Ngòi dùng để dẫn mực xăm tới đầu mũi kim xăm Chất liệu: Nhựa trong Ngòi nhựa trong .....

Ngòi nhựa trong 7R

Ngòi nhựa trong 7R

60.000 vnđ Trước thuế: 60.000 vnđ
0

Ngòi dùng để dẫn mực xăm tớ đến đầu mũi kim xăm Chất liệu: Nhựa trong Ngòi nhự.....

Ngòi nhựa trong 9F

Ngòi nhựa trong 9F

60.000 vnđ Trước thuế: 60.000 vnđ
0

Ngòi dùng để dẫn mực xăm đến đầu mũi kim xăm Chất liệu: Nhựa trong Ngòi nhựa t.....

Ngòi nhựa trong 9R

Ngòi nhựa trong 9R

60.000 vnđ Trước thuế: 60.000 vnđ
0

Ngòi dùng để dẫn mực xăm đến đầu mũi kim xăm Chất liệu: Nhựa trong Ngòi nhựa t.....

Ngòi nhựa đen Kingmell - 11F

Ngòi nhựa đen Kingmell - 11F

80.000 vnđ Trước thuế: 80.000 vnđ
0

Ngòi đen Kingmell dùng để dẫn mực xăm đến đầu mũi kim xăm Chất liệu: Nhựa&n.....

Ngòi nhựa đen Kingmell - 11R

Ngòi nhựa đen Kingmell - 11R

80.000 vnđ Trước thuế: 80.000 vnđ
0

Ngòi đen Kingmell dùng để dẫn mực xăm tới đầu mũi kim xăm Chất liệu: Nhựa Ngòi.....

Ngòi nhựa đen Kingmell - 13F

Ngòi nhựa đen Kingmell - 13F

80.000 vnđ Trước thuế: 80.000 vnđ
0

Ngòi nhựa đen Kingmell - 13F được sử dụng cho các loại kim ngang đánh bóng 13MG, 13F, 13RM .....

Ngòi nhựa đen Kingmell - 14R

Ngòi nhựa đen Kingmell - 14R

80.000 vnđ Trước thuế: 80.000 vnđ
0

Ngòi nhựa đen Kingmell - 14R được sử dụng cho các loại kim đi nét 14RL và đánh bóng tròn 1.....

Ngòi nhựa đen Kingmell - 15F

Ngòi nhựa đen Kingmell - 15F

80.000 vnđ Trước thuế: 80.000 vnđ
0

Ngòi nhựa đen Kingmell - 15F được sử dụng cho các loại kim ngang đánh bóng 15MG, 15F, 15RM .....

Ngòi nhựa đen Kingmell - 3R

Ngòi nhựa đen Kingmell - 3R

80.000 vnđ Trước thuế: 80.000 vnđ
0

Ngòi nhựa đen Kingmell - 3R được sử dụng cho các loại kim đi nét 3RL và đánh bóng tròn 3RS .....

Ngòi nhựa đen Kingmell - 5F

Ngòi nhựa đen Kingmell - 5F

80.000 vnđ Trước thuế: 80.000 vnđ
0

Ngòi nhựa đen Kingmell - 5F​ được sử dụng cho các loại kim ngang đánh bóng 5MG, 5F, 5RM C.....

Ngòi nhựa đen Kingmell - 5R

Ngòi nhựa đen Kingmell - 5R

80.000 vnđ Trước thuế: 80.000 vnđ
0

Ngòi nhựa đen Kingmell - 5R được sử dụng cho các loại kim đi nét 5RL và đánh bóng tròn 5RS.....

Ngòi nhựa đen Kingmell - 7F

Ngòi nhựa đen Kingmell - 7F

80.000 vnđ Trước thuế: 80.000 vnđ
0

Ngòi nhựa đen Kingmell - 7F​ được sử dụng cho các loại kim ngang đánh bóng 7MG, 7F, 7RM .....

Ngòi nhựa đen Kingmell - 7R

Ngòi nhựa đen Kingmell - 7R

80.000 vnđ Trước thuế: 80.000 vnđ
0

Ngòi nhựa đen Kingmell - 7R được sử dụng cho các loại kim đi nét 7RL và đánh bóng tròn 7RS.....

Ngòi nhựa đen Kingmell - 9F

Ngòi nhựa đen Kingmell - 9F

80.000 vnđ Trước thuế: 80.000 vnđ
0

Ngòi nhựa đen Kingmell - 9F​ được sử dụng cho các loại kim ngang đánh bóng 9MG, 9F, 9RM .....

Ngòi nhựa đen Kingmell - 9R

Ngòi nhựa đen Kingmell - 9R

80.000 vnđ Trước thuế: 80.000 vnđ
0

Ngòi nhựa đen Kingmell - 9R được sử dụng cho các loại kim đi nét 9RL và đánh bóng tròn 9RS.....

Chào mừng đến với CMC Tattoo Supply - Cung cấp, phân phối vật tư thiết bị ngành xăm hình chuyên nghiệp

------------o0o------------

  • Hãy like fanpage của CMC Tattoo Supply: