Mực xăm đen

Danh sách Hiển thị: Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Mực Big Sleep - Blue Magic 1oz

Mực Big Sleep - Blue Magic 1oz

220.000 vnđ Trước thuế: 220.000 vnđ
0

Mực Big Sleep : Được tạọ ra bởi Mr. Big Sleeps, 1 bậc thầy về xăm chữ tại Mỹ!   M.....

Mực Big Sleep - Blue Magic 2oz

Mực Big Sleep - Blue Magic 2oz

360.000 vnđ Trước thuế: 360.000 vnđ
0

Mực Big Sleep : Được tạọ ra bởi Mr. Big Sleeps, 1 bậc thầy về xăm chữ tại Mỹ!   M.....

Mực Big Sleep - Blue Magic 4oz

Mực Big Sleep - Blue Magic 4oz

630.000 vnđ Trước thuế: 630.000 vnđ
0

Mực Big Sleep : Được tạọ ra bởi Mr. Big Sleeps, 1 bậc thầy về xăm chữ tại Mỹ!   M.....

Mực Big Sleep - Blue Magic 8oz

Mực Big Sleep - Blue Magic 8oz

900.000 vnđ Trước thuế: 900.000 vnđ
0

Mực Big Sleep : Được tạọ ra bởi Mr. Big Sleeps, 1 bậc thầy về xăm chữ tại Mỹ!   M.....

Mực Big Sleep - Casper White 2oz

Mực Big Sleep - Casper White 2oz

360.000 vnđ Trước thuế: 360.000 vnđ
0

Mực Big Sleep : Được tạọ ra bởi Mr. Big Sleeps, 1 bậc thầy về xăm chữ tại Mỹ!   M.....

Mực Big Sleep - Casper White 4oz

Mực Big Sleep - Casper White 4oz

630.000 vnđ Trước thuế: 630.000 vnđ
0

Mực Big Sleep : Được tạọ ra bởi Mr. Big Sleeps, 1 bậc thầy về xăm chữ tại Mỹ!   M.....

Mực Big Sleep - Ghostline Grey 1 - 2oz

Mực Big Sleep - Ghostline Grey 1 - 2oz

360.000 vnđ Trước thuế: 360.000 vnđ
0

Mực Big Sleep : Được tạọ ra bởi Mr. Big Sleeps, 1 bậc thầy về xăm chữ tại Mỹ!   M.....

Mực Big Sleep - Ghostline Grey 1 - 4oz

Mực Big Sleep - Ghostline Grey 1 - 4oz

630.000 vnđ Trước thuế: 630.000 vnđ
0

Mực Big Sleep : Được tạọ ra bởi Mr. Big Sleeps, 1 bậc thầy về xăm chữ tại Mỹ!   M.....

Mực Big Sleep - Ghostline Grey 2 - 2oz

Mực Big Sleep - Ghostline Grey 2 - 2oz

360.000 vnđ Trước thuế: 360.000 vnđ
0

Mực Big Sleep : Được tạọ ra bởi Mr. Big Sleeps, 1 bậc thầy về xăm chữ tại Mỹ!   M.....

Mực Big Sleep - Ghostline Grey 2 - 4oz

Mực Big Sleep - Ghostline Grey 2 - 4oz

630.000 vnđ Trước thuế: 630.000 vnđ
0

Mực Big Sleep : Được tạọ ra bởi Mr. Big Sleeps, 1 bậc thầy về xăm chữ tại Mỹ!   M.....

Mực Big Sleep - Ghostline Grey 3 - 2oz

Mực Big Sleep - Ghostline Grey 3 - 2oz

360.000 vnđ Trước thuế: 360.000 vnđ
0

Mực Big Sleep : Được tạọ ra bởi Mr. Big Sleeps, 1 bậc thầy về xăm chữ tại Mỹ!   M.....

Mực Big Sleep - Ghostline Grey 3 - 4oz

Mực Big Sleep - Ghostline Grey 3 - 4oz

630.000 vnđ Trước thuế: 630.000 vnđ
0

Mực Big Sleep : Được tạọ ra bởi Mr. Big Sleeps, 1 bậc thầy về xăm chữ tại Mỹ!   M.....

Mực Big Sleep - Killer Bee Black 1oz

Mực Big Sleep - Killer Bee Black 1oz

250.000 vnđ Trước thuế: 250.000 vnđ
0

Mực Big Sleep : Được tạọ ra bởi Mr. Big Sleeps, 1 bậc thầy về xăm chữ tại Mỹ!   M.....

Mực Big Sleep - Killer Bee Black 2oz

Mực Big Sleep - Killer Bee Black 2oz

420.000 vnđ Trước thuế: 420.000 vnđ
0

Mực Big Sleep : Được tạọ ra bởi Mr. Big Sleeps, 1 bậc thầy về xăm chữ tại Mỹ!   M.....

Mực Big Sleep - Killer Bee Black 4oz

Mực Big Sleep - Killer Bee Black 4oz

680.000 vnđ Trước thuế: 680.000 vnđ
0

Mực Big Sleep : Được tạọ ra bởi Mr. Big Sleeps, 1 bậc thầy về xăm chữ tại Mỹ!   M.....

Mực Big Sleep - Killer Bee Black 8oz

Mực Big Sleep - Killer Bee Black 8oz

950.000 vnđ Trước thuế: 950.000 vnđ
0

Mực Big Sleep : Được tạọ ra bởi Mr. Big Sleeps, 1 bậc thầy về xăm chữ tại Mỹ!   M.....

Mực Big Sleep - Pelican Bay Black 1oz

Mực Big Sleep - Pelican Bay Black 1oz

220.000 vnđ Trước thuế: 220.000 vnđ
0

Mực Big Sleep : Được tạọ ra bởi Mr. Big Sleeps, 1 bậc thầy về xăm chữ tại Mỹ!   M.....

Mực Big Sleep - Pelican Bay Black 2oz

Mực Big Sleep - Pelican Bay Black 2oz

360.000 vnđ Trước thuế: 360.000 vnđ
0

Mực Big Sleep : Được tạọ ra bởi Mr. Big Sleeps, 1 bậc thầy về xăm chữ tại Mỹ!   M.....

Mực Big Sleep - Pelican Bay Black 4oz

Mực Big Sleep - Pelican Bay Black 4oz

630.000 vnđ Trước thuế: 630.000 vnđ
0

Mực Big Sleep : Được tạọ ra bởi Mr. Big Sleeps, 1 bậc thầy về xăm chữ tại Mỹ!   M.....

Mực Big Sleep - Pelican Bay Black 8oz

Mực Big Sleep - Pelican Bay Black 8oz

900.000 vnđ Trước thuế: 900.000 vnđ
0

Mực Big Sleep : Được tạọ ra bởi Mr. Big Sleeps, 1 bậc thầy về xăm chữ tại Mỹ!   M.....

Mực siêu đen Silver Back Black 11 4oz

Mực siêu đen Silver Back Black 11 4oz

750.000 vnđ Trước thuế: 750.000 vnđ
5

Mực Silver Back chai màu đen 4oz (120ml)  Mực siêu đen SilverBack Black 11, mức độ đen vượ.....

Mực Silver Back Gray Wash Dark 66 4oz

Mực Silver Back Gray Wash Dark 66 4oz

750.000 vnđ Trước thuế: 750.000 vnđ
0

Bộ chuyển bóng 3 chai của Silver Back Grey Wash - "Dark" được dùng để chuyển bóng đen bóng. Bộ chuyể.....

Mực Silver Back Gray Wash Dark 666 4oz

Mực Silver Back Gray Wash Dark 666 4oz

750.000 vnđ Trước thuế: 750.000 vnđ
0

Bộ chuyển bóng 3 chai của Silver Back Grey Wash - "Dark" được dùng để chuyển bóng đen bóng. Bộ chuyể.....

Mực Silver Back Gray Wash The Original X1 4oz

Mực Silver Back Gray Wash The Original X1 4oz

750.000 vnđ Trước thuế: 750.000 vnđ
0

Bộ chuyển bóng 4 chai của Silver Back Grey Wash - "The Original" được dùng để chuyển bóng đen xám. .....

Mực Silver Back Gray Wash The Original X2 4oz

Mực Silver Back Gray Wash The Original X2 4oz

750.000 vnđ Trước thuế: 750.000 vnđ
0

Bộ chuyển bóng 4 chai của Silver Back Grey Wash - "The Original" được dùng để chuyển bóng đen xám. .....

Mực Silver Back Gray Wash The Original X3 4oz

Mực Silver Back Gray Wash The Original X3 4oz

750.000 vnđ Trước thuế: 750.000 vnđ
0

Bộ chuyển bóng 4 chai của Silver Back Grey Wash - "The Original" được dùng để chuyển bóng đen xám. .....

Mực Silver Back Gray Wash The Original X4 4oz

Mực Silver Back Gray Wash The Original X4 4oz

750.000 vnđ Trước thuế: 750.000 vnđ
0

Bộ chuyển bóng 4 chai của Silver Back Grey Wash - "The Original" được dùng để chuyển bóng đen xám. .....

Mực Silver Back Gray Wash XXX 1 4oz

Mực Silver Back Gray Wash XXX 1 4oz

750.000 vnđ Trước thuế: 750.000 vnđ
0

Bộ chuyển bóng 4 chai của Silver Back Grey Wash - "XXX" được dùng để chuyển bóng đen xám. (Lưu ý: Độ.....

Mực Silver Back Gray Wash XXX 2 4oz

Mực Silver Back Gray Wash XXX 2 4oz

750.000 vnđ Trước thuế: 750.000 vnđ
0

Bộ chuyển bóng 4 chai của Silver Back Grey Wash - "XXX" được dùng để chuyển bóng đen xám. (Lưu ý: Độ.....

Mực Silver Back Gray Wash XXX 3 4oz

Mực Silver Back Gray Wash XXX 3 4oz

750.000 vnđ Trước thuế: 750.000 vnđ
0

Bộ chuyển bóng 4 chai của Silver Back Grey Wash - "XXX" được dùng để chuyển bóng đen xám. (Lưu ý: Độ.....

Mực Silver Back Gray Wash XXX 4 4oz

Mực Silver Back Gray Wash XXX 4 4oz

750.000 vnđ Trước thuế: 750.000 vnđ
0

Bộ chuyển bóng 4 chai của Silver Back Grey Wash - "XXX" được dùng để chuyển bóng đen xám. (Lưu ý: Độ.....

Mực Silver Back set 3 Gray Wash Dark 4oz

Mực Silver Back set 3 Gray Wash Dark 4oz

2.250.000 vnđ Trước thuế: 2.250.000 vnđ
0

Bộ chuyển bóng 3 chai của Silver Back Grey Wash - "Dark" được dùng để chuyển bóng đen bóng. Bộ chuyể.....

Mực Silver Back set 4 Gray Wash The Original 4oz

Mực Silver Back set 4 Gray Wash The Original 4oz

3.000.000 vnđ Trước thuế: 3.000.000 vnđ
0

Bộ chuyển bóng 4 chai của Silver Back Grey Wash - "The Original" được dùng để chuyển bóng đen xám. .....

Mực SilverBack Gray Wash Dark 6 4oz

Mực SilverBack Gray Wash Dark 6 4oz

750.000 vnđ Trước thuế: 750.000 vnđ
0

Bộ chuyển bóng 3 chai của Silver Back Grey Wash - "Dark" được dùng để chuyển bóng đen bóng. Bộ chuyể.....

Mực Silverback Gray Wash Insta 1 4oz

Mực Silverback Gray Wash Insta 1 4oz

750.000 vnđ Trước thuế: 750.000 vnđ
0

Mực Silverback Gray Wash Insta 1 4oz Bộ sản phẩm đánh bóng kinh điển của SilverBack Ink... Nay C.....

Mực Silverback Gray Wash Insta 10 4oz

Mực Silverback Gray Wash Insta 10 4oz

750.000 vnđ Trước thuế: 750.000 vnđ
0

Bộ sản phẩm đánh bóng kinh điển của SilverBack Ink... Nay CMC Tattoo Supply đã có trong tay bộ:&n.....

Mực Silverback Gray Wash Insta 2 4oz

Mực Silverback Gray Wash Insta 2 4oz

750.000 vnđ Trước thuế: 750.000 vnđ
0

Mực Silverback Gray Wash Insta 2 4oz Bộ sản phẩm đánh bóng kinh điển của SilverBack Ink... .....

Mực Silverback Gray Wash Insta 3 4oz

Mực Silverback Gray Wash Insta 3 4oz

750.000 vnđ Trước thuế: 750.000 vnđ
0

Mực Silverback Gray Wash Insta 3 4oz Bộ sản phẩm đánh bóng kinh điển của SilverBack Ink... .....

Mực Silverback Gray Wash Insta 4 4oz

Mực Silverback Gray Wash Insta 4 4oz

750.000 vnđ Trước thuế: 750.000 vnđ
0

Mực Silverback Gray Wash Insta 4 4oz Bộ sản phẩm đánh bóng kinh điển của SilverBack Ink... .....

Mực Silverback Gray Wash Insta 5 4oz

Mực Silverback Gray Wash Insta 5 4oz

750.000 vnđ Trước thuế: 750.000 vnđ
0

Mực Silverback Gray Wash Insta 5 4oz Bộ sản phẩm đánh bóng kinh điển của SilverBack Ink... .....

Mực Silverback Gray Wash Insta 6 4oz

Mực Silverback Gray Wash Insta 6 4oz

750.000 vnđ Trước thuế: 750.000 vnđ
0

Mực Silverback Gray Wash Insta 6 4oz Bộ sản phẩm đánh bóng kinh điển của SilverBack Ink... .....

Mực Silverback Gray Wash Insta 7 4oz

Mực Silverback Gray Wash Insta 7 4oz

750.000 vnđ Trước thuế: 750.000 vnđ
0

Mực Silverback Gray Wash Insta 7 4oz Bộ sản phẩm đánh bóng kinh điển của SilverBack Ink... Nay.....

Mực Silverback Gray Wash Insta 8 4oz

Mực Silverback Gray Wash Insta 8 4oz

750.000 vnđ Trước thuế: 750.000 vnđ
0

Mực Silverback Gray Wash Insta 8 4oz Bộ sản phẩm đánh bóng kinh điển của SilverBack Ink... Nay.....

Mực Silverback Gray Wash Insta 9 4oz

Mực Silverback Gray Wash Insta 9 4oz

750.000 vnđ Trước thuế: 750.000 vnđ
0

Mực Silverback Gray Wash Insta 9 4oz Bộ sản phẩm đánh bóng kinh điển của SilverBack Ink.....

Mực xăm Diau An Black 30 ml

Mực xăm Diau An Black 30 ml

250.000 vnđ Trước thuế: 250.000 vnđ
0

  Xuất xứ: Mực xăm hình Diau An Black 30 ml là sản phẩm của An Eagle Tattoo Equipm.....

Mực xăm Diau An Black 8 Oz

Mực xăm Diau An Black 8 Oz

1.575.000 vnđ Trước thuế: 1.575.000 vnđ
0

Xuất xứ: Mực xăm hình Diau An Black 8 Oz là sản phẩm của An Eagle Tattoo Equipment, công t.....

Mực xăm Diau An Extreme Black 1 Oz

Mực xăm Diau An Extreme Black 1 Oz

270.000 vnđ Trước thuế: 270.000 vnđ
0

Xuất xứ: Mực xăm hình Diau An Extreme Black 1 Oz là sản phẩm của An Eagle T.....

Mực xăm Diau An Extreme Black 8 Oz

Mực xăm Diau An Extreme Black 8 Oz

1.775.000 vnđ Trước thuế: 1.775.000 vnđ
0

Xuất xứ: Mực xăm hình Diau An Extreme Black 8 Oz là sản phẩm của An Eagle Tattoo.....

Mực xăm Diau An Turbo Black 30ml

Mực xăm Diau An Turbo Black 30ml

250.000 vnđ Trước thuế: 250.000 vnđ
0

Xuất xứ: Mực xăm hình  Diau An Turbo Black 30 ml là sản phẩm của An Eagle Tattoo Equi.....

Mực xăm Diau An Turbo Black 8 Oz

Mực xăm Diau An Turbo Black 8 Oz

1.575.000 vnđ Trước thuế: 1.575.000 vnđ
0

Xuất xứ: Mực xăm hình  Diau An Turbo Black 8 Oz là sản phẩm của An Eagle Tattoo Equip.....

Mực xăm Dynamic TBK

Mực xăm Dynamic TBK

900.000 vnđ Trước thuế: 900.000 vnđ
0

Dynamic là dòng mực siêu đen chất lượng cao Mực Dynamic có độ bám và lên màu chuẩn nên được rất.....

Mực xăm Intenze Dark gray 12oz

Mực xăm Intenze Dark gray 12oz

1.000.000 vnđ Trước thuế: 1.000.000 vnđ
0

Mực xăm Intenze Dark gray 12oz đã nổi tiếng thế giới, một trong những sắc tố màu đen xám&n.....

Mực xăm Intenze Light grey 12oz

Mực xăm Intenze Light grey 12oz

1.000.000 vnđ Trước thuế: 1.000.000 vnđ
0

Mực xăm Intenze Light Gray 12oz đã nổi tiếng thế giới, một trong những sắc tố màu đen xám&.....

Mực xăm màu Eternal Lining Black 30ml

Mực xăm màu Eternal Lining Black 30ml

240.000 vnđ Trước thuế: 240.000 vnđ
0

Mực xăm màu Eternal Lining Black 30ml thuộc tông màu đen bóng, sắc nét. Cho chất lượng hình xăm.....

Mực xăm siêu đen Diauan Extreme Black 1oz

Mực xăm siêu đen Diauan Extreme Black 1oz

250.000 vnđ Trước thuế: 250.000 vnđ
0

Như các bạn được biết thì dòng mực hãng Diauan đã là một cái tên phải nói là Huyền Thoại với cộng.....

Mực xăm siêu đen Diauan Extreme Black 8oz

Mực xăm siêu đen Diauan Extreme Black 8oz

1.775.000 vnđ Trước thuế: 1.775.000 vnđ
0

Như các bạn được biết thì dòng mực hãng Diauan đã là một cái tên phải nói là Huyền Thoại với cộng.....

Mực xăm siêu đen T2 Super Black

Mực xăm siêu đen T2 Super Black

950.000 vnđ Trước thuế: 950.000 vnđ
0

Như các bạn được biết thì T2 là NSX chuyên cung cấp các sản phẩm về ngành xăm, đặc biệt nhất là l.....

Mực xăm đen Dragon Black Sumi Japan 360ml

Mực xăm đen Dragon Black Sumi Japan 360ml

1.000.000 vnđ Trước thuế: 1.000.000 vnđ
0

Mực xăm đen Black Sumi Dragon đã nổi tiếng thế giới, một trong những sắc tố màu đen cổ điển. Dung dị.....

Mực xăm đen Dynamic BLK

Mực xăm đen Dynamic BLK

700.000 vnđ Trước thuế: 700.000 vnđ
0

Diau An Tattoo, Mực xăm Solid, Mực xăm Diau An, Máy xăm Diau An, Máy xăm,&nb.....

Mực xăm đen Intenze Formula 23 10oz

Mực xăm đen Intenze Formula 23 10oz

1.300.000 vnđ Trước thuế: 1.300.000 vnđ
0

Đen vượt trội, đen hoàn hảo Formula 23 là sự phát triển kế tiếp của Intenze d.....

Mực xăm đen Solid Lining Black 120ml

Mực xăm đen Solid Lining Black 120ml

500.000 vnđ Trước thuế: 500.000 vnđ
0

Mực xăm đen Solid Lining Black 120ml được tổng hợp từ những sắc tố hữu cơ chất lượng cao. .....

Mực xăm đen Solid Lining Black 240ml

Mực xăm đen Solid Lining Black 240ml

850.000 vnđ Trước thuế: 850.000 vnđ
0

Mực xăm đen Solid Lining Black 240ml được tổng hợp từ những sắc tố hữu cơ chất lượng cao. .....

Mực xăm đen Solid Lining Black 30ml

Mực xăm đen Solid Lining Black 30ml

190.000 vnđ Trước thuế: 190.000 vnđ
0

Mực xăm đen Solid Lining Black 30ml được tổng hợp từ những sắc tố hữu cơ chất lượng cao. S.....

Mực xăm đen Solid Lining Black 60ml

Mực xăm đen Solid Lining Black 60ml

300.000 vnđ Trước thuế: 300.000 vnđ
0

Mực xăm đen Solid Lining Black 60ml được tổng hợp từ những sắc tố hữu cơ chất lượng cao. S.....

Mực xăm đen Solid Matte Black 30ml

Mực xăm đen Solid Matte Black 30ml

210.000 vnđ Trước thuế: 210.000 vnđ
0

Mực xăm đen Solid Matte Black 30ml được tổng hợp từ những sắc tố hữu cơ chất lượng.....

MỰC XĂM ĐEN SOLID MATTE BLACK 4OZ

MỰC XĂM ĐEN SOLID MATTE BLACK 4OZ

630.000 vnđ Trước thuế: 630.000 vnđ
0

Mực xăm đen Solid Matte Black 4OZ được tổng hợp từ những sắc tố hữu cơ chất l.....

Mực xăm đen Suluape Black 503ml (17oz)

Mực xăm đen Suluape Black 503ml (17oz)

1.300.000 vnđ Trước thuế: 1.300.000 vnđ
0

Intenze cung cấp dòng sản phẩm mực siêu đen Suluape Black chuyên sử dụng cho hình xăm T.....

Sale Mực xăm đen Zuper Black 360ml

Mực xăm đen Zuper Black 360ml

1.050.000 vnđ 1.000.000 vnđ Trước thuế: 1.000.000 vnđ
0

Mực xăm đen Zuper Black 360ml là dòng sản phẩm thuộc Mực Intenze, là một totem màu đen, màu sắc tinh.....

Mực đen Silver Back Stupid Black 4oz

Mực đen Silver Back Stupid Black 4oz

750.000 vnđ Trước thuế: 750.000 vnđ
0

Mực Silver Back chai màu đen 4oz (120ml) Mực Silver Back Stupid Black dùng vừa đi nét và đi bón.....

Nước pha mực Solid The Mixer 2oz

Nước pha mực Solid The Mixer 2oz

150.000 vnđ Trước thuế: 150.000 vnđ
0

Nước pha mực Solid The Mixer được nhập khẩu chính hãng bởi Cmc Tattoo Supply  Giúp hạ.....

Nước pha mực Solid The Mixer 4oz

Nước pha mực Solid The Mixer 4oz

250.000 vnđ Trước thuế: 250.000 vnđ
0

Nước pha mực Solid The Mixer được nhập khẩu chính hãng bởi Cmc Tattoo Supply  Giúp hạ.....

Nước pha mực Solid The Mixer 8oz

Nước pha mực Solid The Mixer 8oz

450.000 vnđ Trước thuế: 450.000 vnđ
0

Nước pha mực Solid The Mixer được nhập khẩu chính hãng bởi Cmc Tattoo Supply  Giúp hạ.....

Set Dragon Sumi 12 oz

Set Dragon Sumi 12 oz

3.000.000 vnđ Trước thuế: 3.000.000 vnđ
0

Mực xăm Intenze được lấy từ chất mực Nhật Bản, loại mực này thường được dùng trong các bức tranh cổ,.....

Set mực Killer Silver 7 chai 1oz

Set mực Killer Silver 7 chai 1oz

1.670.000 vnđ Trước thuế: 1.670.000 vnđ
0

Set mực Killer Silver bao gồm 6 chai đi bóng với độ đen chính xác từ 100% đến 6% và 1 chai màu trắng.....

Set mực Killer Silver 7 chai 2oz

Set mực Killer Silver 7 chai 2oz

2.700.000 vnđ Trước thuế: 2.700.000 vnđ
0

  Set mực Killer Silver Graywash bao gồm 6 chai đi bóng với độ đen chính xác từ 100% đến 6% .....

Chào mừng đến với CMC Tattoo Supply - Cung cấp, phân phối vật tư thiết bị ngành xăm hình chuyên nghiệp

------------o0o------------

  • Hãy like fanpage của CMC Tattoo Supply: